ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ට රියැදුරු බලපත්‍ර දෙන්න අනුමත වෙයි

පූර්ණ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන් හට සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්‍ර ද්වි වාර්ෂිකව අලුත් කිරීමේ පදනම මත නිකුත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

2022/11/14 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ පූර්ණ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීම පිණිස නියමු ව්‍යාපෘතියක් ගම්පහ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිසයි.

නමුත් එකී නියමු ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රතිඵල සහ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කරනු ලැබූ කමිටුවේ නිර්දේශ මත පදනම්ව මෙම පියවර ගත් බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

ඒ අනුව ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles