ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දිනය හරීන් හෙළි කරයි

ජනාධිපතිවරණය ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ පළමු සතියේදී පැවැත්වීමට නියමිත බව සංචාරක සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

ඒ, අනුව ඔක්තෝබර් 14 වනවිට මෙරට නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත්විය යුතු බවත්, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා නියත වශයෙන්ම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්වන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles