නාගරික පවුල් 50,000කට රජය කරන්න යන දේ මෙන්න

නාගරික උස් ගොඩනැගිලිවල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 50,000කින් කුලී ගෙවීම නතර කර එම දේපළවල අයිතිය කුලී නිවැසියන්ට පැවරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

අද(06) පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ සාකච්ඡාවකදී මේ බව දැනුම් දුන්නා.

මීට අදාල වැඩි විස්තර පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles