ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් : ඉන්ධන බෙදුම්කරුවෝ

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ඉන්ධන තොග සැපයීමේදී මුදල් ගෙවීමේ කාලය වෙනස් කිරිම හේතුවෙන් පිරවුමිහල් හිමියන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බව සදහන් වෙනවා.

ඒ අනුව මුදල් ගෙවීමේ කාලය පෙරවරු 10.00 දක්වා සීමා කර ඇති බවත් මෙම තත්වය හේතුවෙන් ඉන්ධන ඇනවුම් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවත් ඉන්ධන බෙදුම්කරුවෝ පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවිමේ අවධානමක් ඇති බව කියන ඉන්ධන බෙදුම්කරුවෝ ඉන්ධන අළෙවිය සීඝ්‍රයෙන් පහළ යමින් තිබීම නිසා බෙදුම්කරුවන් සංස්ථාවෙන් චෙක්පත් පහසුකම ඉල්ලා ඇති බවයි සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles