පාන්වල බර අඩු කළ අයට නඩු

අඩු බර පාන් අලෙවි කළ හා නිෂ්පාදනය කළ වෙළෙඳුන් 100 කට අධික පිරිසකට නඩු පවරා ඇති බව පාරිභෝක අධිකාරිය පවසනවා.

ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවල සිදු කළ වැටලීම් මඟින් මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගත් බව එම අධිකාරිය සඳහන් කරනවා.

පාන් සඳහා නියමිත බර හා එහි මිල දර්ශනය වීම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇති අවස්ථාවක පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙම වැටලීම් ආරම්භ කර ඇති අතර ගැසට් පත්‍රය නොසලකා හරිමින් කටයුතු කළ බේකරි සහ වෙළෙඳසැල් සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බවයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසා සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles