ඔන්ලයින් පණත ටිරාන් යටතට

මාර්ගගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පණත ටිරාන් අලස් අමාත්‍ය ධුරය දරණ මහජන ආරක්ෂ අමාත්‍යංශය යටතට පත් කර තිබෙනවා.

එම පණත මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ විෂය පථයට ඇතුළත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක විසින් ඊයේ (7) නිකුත් කරනු ලැබුවා.

මාර්ගගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පණත වෙනුවෙන් ඇමැති ටිරාන් අලස් බොහෝ වැර වෑයම් දැරුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles