ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්‍රාමිකයෝත් පාරට බසිති

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමිකයන් ඉල්ලීම් හතරක් මුල් කරගනිමින් අද (12) කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් පවත්වනු ලැබුවා.

විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 2500ක් නොව වැඩි කළ දීමනාවෙන් යුතු 70% ජනවාරි සිට ලබා දිය යුතු බවත් අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය 2016ට පෙර විශ්‍රාමිකයන්ට ලබා දිය යුතු බවත් එම විරෝධතාවයේදී ආණ්ඩුවේ අවධානයට ලක් කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles