ජල කප්පාදුවක් ගැන දැනුම්දීමක්

ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ, හෙට (17) පස්වරු 5 සිට පසුදින එනම් 18 වන ඉරිදා පෙරවරු 9 දක්වා පැය 16ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

ඒ කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles