මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට පරිත්‍යාගයක්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල් විහාරස්ථානයට පිරිසිදු ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මාධ්‍යවේදී ලංකා ඩී. ජයවර්ධන සහ නිරූක්ෂ කුමාරගේ ඉල්ලීමකට මෙරට Martin De Kegal පදනම සුධර්මා කුමුදුමාලී ලේකම්තුමියගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම ලබා දීම සිදුකරන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Martin De Kegal පදනම අනුග්‍රහයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහල් විහාරස්ථානයේ නේවාසික සිටින පිළිකා රෝගීන් සහ මහරගම පිළිකා රෝහලට පැමිණෙන අය සඳහා පිරිසිදු ජලය ලබා දීමේ අරමුණින් ලක්ෂ පහකට වැඩි වටිනාකමින් යුක්ත ජල පිරිපහදු පද්ධතිය සවිකෙරුණු අතර බෙල්ජියමේ Martin De Kegal පදනමේ සභාපතිනි Lieve De Kegel මෙය විවෘත කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles