උද්ධමනය තවදුරටත් ඉහළ යයි

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව 2024 ජනවාරි මාසයේදී මෙරට උද්ධමනය 6.5%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ එය සටහන්ව තිබුණේ 4.2%ක් ලෙසයි.

ඒ අතර ආහාර උද්ධමනය ද ජනවාරි මාසයේ ඉතා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දෙසැම්බර් 1.6% ලෙස පැවතුණු එය ජනවාරි මාසයේ 4.1% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles