එළවළු මිලේ විශාල වෙනසක්

පසුගිය සමයේ ඉතා ඉහළ ගොස් තිබූ එළවළු මිල ගණන් සැලකිය යුතු අන්දමින් පහළ බැස ඇති බව වාර්තා වෙනවා. රුපියල් 3000 ආසන්නයේ තිබූ කැරට් මිල ද පහළ ගොස් තිබෙනවා. කැරට් තොග මිල රුපියල් 350ක් බවයි දැක්වෙන්නේ.

පාරිභෝගික ජනතා පෙරමුණ විසින් අප වෙත ලබා දුන් පෑලියගොඩ එළවළු තොග මිල ගණන් පහත දැක්වෙනවා.

කැරට් රු. 350
තක්කාලි රු. 450
බෝංචි රු. 450
ලීස් රු. 300
ලූනු කොල රු. 200
රාබු රු. 100
වැටකොළු රු. 250
බීට් රු. 300
අමු මිරිස් රු. 600
මාලු මිරිස් රු. 700
දඹල රු. 250
පතෝල රු. 250
වට්ටක්කා රු. 260
නෝකොල් රු. 200
කරවිල රු. 400
වම්බටු රු. 200
දෙහි රු. 150
ඉගුරු රු. 1200
ඇඹරැල්ලා රු. 250
කැකිරි රු. 200
කෙසෙල් මුව රු. 150
ගෝවා රු. 350

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles