බැංකුවට සින්න වුණ නවලෝක රෝහල විකුණන්න අවසර

රුපියල් කෝටි 63ක ණයක් හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙන් ලබාගෙන එය සහ ඊට අදාළ පොලිය ගෙවීම පැහැර හැරීම නිසා බැංකුවට සින්න වී තිබෙන නවලෝක රෝහල විකිණීමට එම බැංකුවට අවසර ලබා දීමට කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා.

මෙයට පෙර නවලෝක රෝහල විකිණීම තහනම් කරමින් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණු අතර එය ගැටලුසහගත බව පෙන්වා දෙමින් හැටන් නැෂනල් බැංකුව ප්‍රතිවිරෝධතා ගොනු කර තිබුණා.

නවලෝක රෝහල විසින් හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙන් ලබාගෙන තිබුණු රුපියල් කෝටි 63ක පමණ ණය මුදල සහ අදාළ පොලිය නොගෙවීම නිසා ඇපයට බැංකුව විසින් තබාගත් රෝහල සහ අදාළ පරිශ්‍රය විකුණා අදාළ මුදල් අය කර ගැනීමට බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෞද්ගලික රෝහල ලෙස සැලකෙන නවලෝක රෝහල 1985 දී ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඇඳන් 400 ඉක්මවා යන පහසුකම් ඇති කාර්ය මණ්ඩලය 1000කට ආසන්න සේවය කරන නවලෝක රෝහල මෙරට ඇති විශාලම පෞද්ගලික රෝහලක් ලෙස සැලකෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles