පෙර පාසල් ගුරුවරියන්ට ඇමැති විජේදාසගෙන් ලොකු තනතුරක්

පෙර පාසල් ගුරුවරයාට තවත් වටිනාකම එක් කිරීමේ අරමුණින් සාමදාන විනිසුරු තනතුරු ලබාදීමට අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ සඳහන් කර තිබෙනවා.

අවුරුදු 25 කට වඩා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් ලෙස සේවය කර ඇති ගුරුවරියන් සදහා සාමදාන විනිසුරු තනතුරු පිරිනැමෙන බවයි එහි දි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබෙන්නේ.

ගාල්ල හෝල්ඩි ගෝල් ශාලාවේ උපහාර උළෙල සහභාගි වූ ඇමැතිවරයා මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles