ගාසා දරුවන් වෙනුවෙන් ජනපති පෙරට

ගාසාහි ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරුවූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ‘ගාසා හි ළමා අරමුදලක්’ නිර්මාණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව සියලුම අමාත්‍යාංශ සහ රජයේ ආයතනවලට ඉෆ්තාර් සැමරුම් අත්හැර මෙම අරමුදලට දායක වන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

විපතට පත් ළමුන් සහ පුරවැසියන්ගේ දායකත්වය දිරිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ නිල නියෝජිතායතන හරහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඩොලර් මිලියන 01 ක පරිත්‍යාග බෙදා හැරීමට නියමිත බව සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles