සිදු වුණ අපහසුතාවට කණගාටුයි : ගුවන් සභාපති

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානා අවලංගු වීම සහ ප්‍රමාද වීම් හේතුවෙන් මගීන්ට සිදු වු අපහසුතාව පිළිබඳ සීමාසහිත ගුවන් තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති ඉංජිනේරු අතුල ගල්කැටිය සිය කනගාටුව පළ කර තිබෙනවා.

සභාපතිවරයා කටුනායක මාක්ෆෙඩ් පරිශ්‍රයේ පිහිටි නිල නිවසේ ඊයේ (27 වැනිදා) පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක එක් වෙමින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සේවය තුළ අර්බුද රාශියක් පවතින බවත් ඒ අතර තාක්ෂණික ගැටලු, ගුවන් යානා සඳහා අමතර කොටස් හිඟය, සේවක ගැටලු ඇති බවයි.

මෙම ගැටලු වලට තමන් සතුව යෝජනා කීපයක් ඇති බවත්, ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය සමග සාකච්ඡා කර මේ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි බව ප්‍රකාශ කළ අතර ගුවන් යානා සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර මාස කීපයකට පෙර අලෙවි කරන බවත්, ඒ අතරතුර හදිසියේම ගුවන් යානයක් කාර්මික දෝෂයකට ලක් වුවහොත් එම යානයේ ගුවන් ගමන් අවලංගු කිරීමට සිදු වන බවත් මෙහි දී වැඩි දුරටත් පවසා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles