සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් සිසු දරුවන්ට IT පුහුණුවක්

සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සබරගමු විශ්ව විද්‍යාල තාක්ෂණ පීඨය සමඟ එක්ව එම පළාතේ පාසල් දරුවන්ට IT පාඨමාලාවක් ආරම්භ කළ බව සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද එස්. වීරසූරීය පවසනවා.

එම පාඨමාලාව සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ දරුවන් සඳහා හඳුන්වා දුන් බවත් ඊට මේ වන විට රුපියල් මිලියන 50ක් වැය කළ බවත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා සඳහන් කරනවා.

වෘත්තීය පුහුණුවක් සහිත දරුවන් සමාජයට එක් කිරීම මෙහි අරමුණ බවත් පළමු අදියර යටතේ ළමුන් 1000ක් ඊට තෝරා ගන්නා බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

සබරගමු ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානයකගේ අදහසකට අනුව ආරම්භ කළ මෙම පාඨමාලාවේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව මාස 06ක කාලයක් ද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අවුරුදු 01ක කාලයක් දක්වා ද සිදු වන බවයි සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද එස්. වීරසූරීය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles