රාජ්‍ය සේවයේ ආරවුල් වැළැක්වීමට චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය සේවයේ ආරවුල් වැළැක්වීම සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල සභාපතිවරුන් වෙත අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සේවා ස්ථාන සහයෝගීතාව තුළින් මෙරට තුළ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු රාජ්‍ය සේවයක් ගොඩනැගීම හා මහජනතාව වෙත විශිෂ්ට සේවාවක් සැපයීම අරමුණු කරගනිමින් එම යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිත අතර රාජ්‍ය සේවයේ ආරවුල් වැළැක්වීම සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා වූ යෝජිත යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගෙන ඇති තීරණයකට අනුව මෙම චක්‍රලේඛය සකස් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ තාක්ෂණික හා විශේෂඥ සහාය ලබාගනිමින් සෞඛ්‍ය හා ප්‍රවාහන අංශයන්හි සේවා ස්ථාන කිහිපයක නියමු ව්‍යාපෘති ලෙස මෙම යාන්ත්‍රණය මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බවට සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles