සා/පෙළ විභාග විෂයයන් 7 දක්වා අඩු කරන්න යයි

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා දැනට පවතින විෂයයන් සංඛ්‍යාව විෂයයන් හතක් දක්වා අඩු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

දේශීය වශයෙන් සිසුන්ට ලබා දිය හැකි කර්මාන්ත සහ පාරිසරික දැනුම ඇගයීමට ඉතිරි විෂයයන් තුන ගන්නා බවත් එසේම සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගවලින් කිසිම දරුවකු අසමත් නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

දරුවන්ගේ මනාප සහ කුසලතා පෙන්වන විෂය ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට ද පියවර ගෙන ඇති බවයි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසන්නේ.

මෙවර උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටි සිසුන් 3,37,000ක් අතරින් සිසුන් 50,000කට ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණුව සහ මාර්ගෝපදේශනය ලබාදීමට ද කටයුතු යොදා ඇති අතර මාර්තු 5 වැනිදා සිට දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 300කදී මෙම පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වෙන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles