අද රන් මිලේ අඩුවීමක්

කොළඹ රන් වෙළඳපලේ අද රන් මිලේ අඩුවීමක් වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව,

කැරට් 22 රන් පවුම – රු. 163700
කැරට් 24 රන් පවුම – රු. 177000

මිල නියම ව තිබෙනවා. පසුගිය මාසය පුරා රන් මිල ක්‍රමිකව අඩු වූ තත්වයක් පෙන්නුම් කළ අතර එය මාසයක් තුළ රුපියල් 10000කට ආසන්න වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles