නව වසරේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විශ්මයජනක වාර්තාවක්!

2024 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරක පැමිණීම් 218350ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.‍ මාසයක් තුළ පිට පිට ලක්ෂ දෙක ඉක්මවූ තුන්වැනි අවස්ථාව ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

ගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව එය 100% වර්ධනයක් බව දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. ගිය වසරේ පෙබරවාරි මස එම ගණන 107639 ලෙස සටහන්ව තිබුණා.

2024 වසරේ මේ වන විට සංචාරක පැමිණීම් 426603ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ හරහා මාස දෙකක් තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 710 ක ආදායමක් ලැබෙනු ඇති බවට අනුමාන කෙරෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles