ජනපතිගෙන් තවත් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපතිවරයාගේ නියෝගයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලි බල සැපයීම සම්බන්ධ සියලු සේවාවන් හා ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදාහැරීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත් කරමිනුයි එම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ.

ඒ අතර ඉන්ධන බෙදුම්කරුවන්ගේ මාසික වට්ටම් මුදලින් 35%ක පරිහරණ ගාස්තුවක් අය කර ගැනීමට අද සිට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව කටයුතු කිරීමට නියමිත බව ඉන්ධන බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය චෝදනා කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles