මෝටර් රථ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර සේවා අද සිට ස්මාට් වෙයි

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිය සේවා සේවා සඳහා ස්වයංක්‍රීය දුරකතන සේවාවක් යටතේ සහ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට වෙලාව වෙන් කර ගැනීම අද සිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පවතින අධික තදබදයට විසඳුමක් ලෙස දිස්ත්‍රික්ක 25 ශාඛා කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි මෙම සේවාව හඳුන්වා දී ඇති බව සඳහන්.

සියලුම සේවාලාභීන් තමන්ට අදාළ දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන් කරගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය කර ඇති අතර 0012 117 116 යන දුරකතන අංකයෙන් සහ https://dmtappointments.dmt.gov.lk/ ලින්ක් එක හරහාද එම පහසුකම ලබා ගත හැකි බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles