අපේක්ෂා රෝහලේ PET ස්කෑනරය විනාශ මුඛයේ!

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ PET ස්කෑන් යන්ත්‍රය වෙනත් CT පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට භාවිතයට ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

රජයේ රෝහල් පද්ධතිය සතුව ඇති පෙට් ස්කෑන් යන්ත්‍ර ප්‍රමාණය 2ක් පමණක් වෙනවා. කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල සහ අපේක්ෂා රෝහල යන ආයතන 2හි එම යන්ත්‍ර 2 ස්ථාපනය කර ඇති අතර ඉන් ජාතික රෝහලේ ස්ථාපිත යන්ත්‍රය මාස 6කට ආසන්න කාලයක් බිඳ වැටී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

දැනට ක්‍රියාකාරී තත්වයේ තිබෙන මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ තිබෙන එකම යන්ත්‍රයද පරීක්ෂණ සිදුකරනුයේ සතියකට එක් දිනක් පමණක් වන නිසා මේ හේතුවෙන් රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් පොරොත්තු ලේඛනගතව සිටින අතර පුද්ගලික අංශයෙන් මෙම පරීක්ෂණයක් සිදුකර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 3ට ආසන්න මුදලක් වැය කළ යුතුව තිබෙනවා.

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ පෙට් ස්කෑන් පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට අවශ්‍ය FDG නැමැති ඖෂධය දිනපතා සැපයීමක් කරන්නේ නම් මීට වඩා පෙට් පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයක් සිදු කළ හැකි පසුබිමක එසේ අදාළ ඖෂධය ලබා නොදී මෙම යන්ත්‍රය වෙනත් සීටී සමාකරණ (CT Simulation) පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට රෝහල් බලධාරීන් බලපෑම් කරමින් සිටිනවා.

මෙහි තිබෙන බරපතළ තත්වය වන්නේ මෙම යන්ත්‍රයෙන් පෙට් ස්කෑන් නොකර වෙනත් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම යන්ත්‍රයෙහි ක්ෂය වීම සීඝ්‍ර වීමට බලපානු ලබන අතර මේ වනවිට පෙට් ස්කෑන් සිදුකරන යන්ත්‍රයක වටිනාකම රුපියල් කෝටි 45 ට වඩා වැඩි වෙනවා. වෙනත් CT පරීක්ෂණ සිදුකර ගත හැකි යන්ත්‍රයක් රුපියල් කෝටි 15 -17 වැනි මුදලකට මිලදී ගත හැකි බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉතා ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු පෙට් යන්ත්‍රය මෙසේ විනාශවීමට ඉඩ නොදී එහි සිදුකරන PET ස්කෑන් පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියා කළ යුතු බවත් අද වනවිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බලධාරීන්ගේ අමනෝඥ තීන්දු තීරණ නිසා සෞඛ්‍ය සේවාවට යොදවන යෙදවුම් විනාශ වන අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මැදිහත්වී මෙවැනි නාස්තිකාර වැඩ වහා නවතා දැමියයුතු බවත් පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තීන්ගේ ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ ලේකම් චානක ධර්මවික්‍රම සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles