ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරේ

මේ මසට අදාළ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය මඳක් පසු වී ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී සිදු කර තිබෙනවා.

ඉන්ධන මිලේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු කර නැති අතර වැඩිපුර භාවිතා කෙරෙන ඩීසල් සහ ඔක්ටේන් 92 ඉන්ධන මිලේ වෙනසක් සිදු කර නැහැ.

ඔක්ටේන් 95 ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින්, සුපිරි ඩීසල් මිල රුපියල් 10කින් සහ භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින් අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 95 පෙට්රල් ලීටරයක් රු.447ක්, සුපර් ඩීසල් රුපියල් 458 ක් සහ භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 257ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles