වාහන ආනයනය: රජයෙන් නව තීන්දුවක්

විදෙස් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමට අදාළ යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සම්මත වී තිබෙනවා.

නිල ක්‍රම හරහා විදේශ ප්‍රේෂණ හුවමාරු කරන විදෙස්ගත ලාංකිකයන්ට විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය හිමි වූයේ ගිය වසරේදී.

ඊට අදාළ වලංගු කාලය 2024 ජුනි මස 30 දක්වා දීර්ඝ කිරීමටයි අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

අනෙක් වාහන වර්ග ගෙන්වීමට තවදුරටත් අවසර හිමිවන බවක් වාර්තා නොවෙන අතර විද්‍යුත් වාහනවලට පමණක් මේ අවසරය හිමිව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles