උද්දික වෙනුවට මුතුකුමාරණ දිව්රයි

ඉල්ලා අස්වුණු උද්දික ප්‍රේමරත්න වෙනුවට පත් කරනු ලැබූ එස්. සී. මුතුකුමාරණ මීට සුළු වේලාවකට පෙර කතානායකවරයා ඉදිරියේ නව මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

අනුරාධපුර ලැයිස්තුවේ ඊළඟට මනාප ලබාගත් අපේක්ෂකයා වූ මුතුකුමාරණ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles