දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවයි.

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගිය දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කිරීමට සැලැසුම් කර තිබුණ දුම්රිය වර්ජනය.

ලොකොමොටිව් ඔපරේටින්ග්ස් ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති චන්දන ලාල් විසින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර අදාළ වැඩ වර්ජනයට තවත් වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එක් වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වුණේ.

ඒ අනුව දුම්රිය රියදුරු සංගමය, දුම්රිය නියාමක සංගමය සහ දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමනාකරුවන්ගේ සංගමය මෙම වැඩ වර්ජනයට එක්වීමට නියමිතව තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles