විදුලි බිල ගෙවාගත නොහැකිව අඳුරට වැටුණු තන්තිරිමලය

අනුරාධපුර තන්තිරිමලේ ගම්මාන රැසක නිවාසවල විදුලිබිල ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ඔවුන්ගේ විදුලිය විසන්ධි කර තිබෙනවා.

එම නිසා නිවෙස්වල පාසල් දරුවන්, සිඟිති දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බවයි ගම්වාසීන් පවසන්නේ.

ගම්වාසීහු පවසන්නේ, විදුලිබිල ඉහළ යෑමත් ස්ථීර ආදායම් මාර්ග නොමැති වීමත් නිසා තමන්ට විදුලි බිල් ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.

තමන් මුහුණ දී ඇති ආර්ථික දරිද්‍රතාවය නිසා නැවත විදුලිය ලබා ගැනීම සිහිනයක් බව ද එම නිවෙස් හිමියෝ පවසනවා.

තන්තිරිමලේ, ඉහළ ගෝනෑව, තම්බියාව, සඳමල්එළිය ඇතුළු ගම්මාන රැසක පදිංචිකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සෘජුව මෙම ගැටලුවට මුහුණ තිබෙනවා.

දවල්ට සහ රෑට එකවේලක් ආහාරයට ගන්නා මෙම පිරිස වල් අලින්ගෙන් ද දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles