අද රන් මිල

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (06) දිනට කැරට් 22 රන් පවුම රු.164,600.00 ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.

එසේ ම කැරට් 24 රන් පවුම රු.178,000.00 ලෙසින් සටහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles