8 වසරේ සිසුවා පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා පිහිනයි: ලෝක වාර්තාවක්

අඩුම කාලයක් තුළදී පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා පිහිනූ ලාබාලතමයා වෙමින් 8 වසරේ සිසුවෙක් ලෝක වාර්තාවක් තබා තිබෙනවා.

ඒ ත්‍රිකුණාමලය රාම ක්‍රිෂ්ණ මිෂන් කෝනේෂ්වරයා හින්දු විද්‍යාලයේ 8 වසරේ ඉගෙනුම ලබන හරිහරන් ධනවන්ත් සිසුවායි.

ඔහුට මේ වෙනුවෙන් ඔහුගේ විදුහලෙන් උපහාර දැක්වීමක්ද සිදු කර තිබෙනවා.

මෙම සිසුවාගේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කර ඇත්තේ ගුවන් හමුදා කෝප්‍රල් රොෂාන් අබේසුන්දරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles