හිමිනම පැදවූ රියේ ගැටී අයෙක් රෝහලේ: හිමිනම අතුරුදන්

ගම්පහ නගරය ආසන්නයේ පිහිටි විහාරස්ථානයක විහාරාධිපති භික්ෂුවක් විසින් පදවන ලද කැබ්රථයක පුද්ගලයකු හැපීමෙන් එම පුද්ගලයා තුවාල ලබා ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

යක්කල පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ මෙම සිදුවීමෙන් පසුව හිමිනම විහාරස්ථානයෙන්ද අතුරුදහන් වී ඇති බවත් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles