අද රන් මිල

අද (06) දිනට මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ කැරට් 22 රන් පවුම රු.164,600.00 ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.

කැරට් 24 රන් පවුම රු.178,000.00 ක් ලෙසින් සටහන් වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles