දඩාවතේ යන බල්ලන් ජාතික ප්‍රශ්නයක් වන ලකුණු: ලක්ෂ 62ක් මහමාර්ගවල!

දඩාවතේ යන බල්ලන් ලක්ෂ 62ක් ලංකාවේ සිටින බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී පවසා තිබෙනවා.

සංචාරක පෙදෙස්වල මේ තත්ත්වය ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර තිබෙන බව කී තෙන්නකෝන් මන්ත්‍රීවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් සෙවිය යුතුව තිබෙන බව සඳහන් වන්නේ.

සතුන්ගෙන් වන හානි සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට රජය නව පනතක් ගෙන ඒමට කටයුතු කර තිබෙන්නේ යැයිද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles