පළමු ෂෙල් ඉන්ධන නැව එයි

ෂෙල් – ආර්.එම් පාක්ස් ඉන්ධන සමාගම ආනයනය කරන පළමු ඉන්ධන නැව ලබන 19 වැනිදා කොළඹ වරායට ළගාවීමට නියමිතව බව වාර්තා වෙනවා.

ආර්.එම්. පාර්ක්ස් සහ ෂෙල් එක්ව මෙරට තුළ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 200ක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් ඒ වෙනුවෙන් රජය ඉන්ධන පෙරහුම්හල් 150ක් වෙන්කොට ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

නව පිරවුම් හල් ආරම්භ කිරීමට බලපත්‍ර පනහක් ද නිකුත් කර ඇති බවද සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles