රෝහල්වල අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ හිඟයක්

දිවයින පුරා රෝහල්වල අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ 300ක පමණ හිඟයක් පවතින බව ස්වස්ථා දත්ත පද්ධතිය අනාවරණය කරනවා. තැලිසීමියා රෝගීන්ට දෙන ඖෂධ ද ඊට ඇතුළත් බවයි වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම හිඟ ඖෂධ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන්ද වැඩපිළිවෙලක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක නොවෙන බව පැවසෙනවා. මේ සම්බන්ධ වාර්තාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දී තිබුණද මේ දක්වා ඒ ගැන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles