එජාපයේ “සැබෑව” කුලියාපිටියේ දී

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් මැතිවරණ ඉලක්ක කරගනිමින් පවත්වන මහජන රැළි මාලාවේ මංගල රැළිය අද (10) “සැබෑව” නම් තේමාවෙන් අද පැවැත්වෙනවා. ඒ කුලියාපිටිය නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී.

එජාප නායක ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයේ එය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles