නව ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව සිතිය යුතු යි – ජනපති

ව්‍යවස්ථා වෙනසකින් බලය රැක ගැනීමට ජනපතිවරයා උත්සාහ දරන්නේ යැ යි සමහර දෙනෙක් පසුගිය කාලයේ අදහස් පළ කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ජනපතිවරයා “වට්ස් නිව්” තරුණ නීති වෘත්තිකයන්ගේ කතිකාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අදහස කියා සිටියා.

නව ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ සිතිය යුතු යි. මම හිතන්නේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම නව පාර්ලිමේන්තුවට පැවරිය යුතු යි. වෙස්ට් මිනිස්ටර් ක්‍රමයට යා යුතුද, එසේත් නැත්නම් මෙම ක්‍රමයම හෝ වෙන යම් ක්‍රමයක් තියෙනවාද කියන එක ජනතාව අතරට ගොස් සාකච්ඡා කළ යුතු යි. කෙසේ වුවත් රටට අවශ්‍ය දේ කුමක්ද කියා අප සොයා බැලිය යුතු යි.

ඒ පිළිබඳ විවිධ මත තිබෙනවා. මේ සියලු දෙනා එක්ව සාකච්ඡා කර තීරණයකට පැමිණිය යුතු යි. අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයට අනුව එය සිදු කළ යුතු යි. ඒ වගේ ම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් විකල්පය කුමක් ද? අන්ධ ලෙස යමක් පිටපත් කිරීමට උත්සාහ කිරීම වෙනුවට අප ඉදිරියට යා හැකි ආකාරය දෙස බැලිය යුතු යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles