බස්නායක නිලමේ කතරගම ආදායම හෙළි කරයි

රුපියල් කෝටි පහක ලෙස පැවති කතරගම දේවාලය ආදායම පසුගිය වසරේ දී රුපියල් කෝටි හතලිහක් දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වූ බව කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩිශාන් ගුණසේකර සඳහන් කරනවා.

තමන් බස්නායක නිලමේ ලෙස පත්වන අවස්ථාවේ දේවාලයේ ආදායම වසරකට කෝටි පහක් වූ නමුත් පසුගිය වසරේ දී එම ආදායම රුපියල් කෝටි හතළිහ දක්වා ඉහළ නංවීමට හැකි වූ බවයි ඔහු පවසන්නේ.

තමා දේවාලයට ලැබෙන මුදලින් රුපියලක්වත් හොරකම් නොකළ බවත්, හොරකම් කරන සල්ලි වලින් දරුවන්ට කන්න බොන්න දීමට තමන් කැමති නැති බවත් දේවාලයට ලැබෙන සියලු මුදල් විගණනයට ලක් කරන බවත් නිලමේවරයා සඳහන් කරනවා.

කතරගම දේවාලයට ලැබුණු ආදායමෙන් මේ වන විට මහරගම පිළිකා රෝහලට අංග සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දී ඇති බවත් එය තව සති කිහිපයකින් විවෘත කරන බව කතරගම ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles