අද දින රන් මිල

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (11 ) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.165,600.00 ලෙසින් සටහන් වී තිබෙනවා.

එසේ ම කැරට් 24 රන් පවුම රු.179,000 ලෙසින් සටහන් වෙනවා.

පසුගිය දිනවලට වඩා මඳක් මිල වැඩි වී ඇති බවයි ඒ අනුව පෙනී යන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles