පොලිස්පතිගෙන් පත්කිරීමක්

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ටී.සී.ඒ. ධනපාලව ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කර ඇත්තේ අදාළ උසස්වීම ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්පතිවරයා විසින් පෙබරවාරි 29 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිදුකර ඇති බවයි.

පොලිස් විශේෂ කාර්යාංශය භාරව මේ වනවිට නි.පොලිස්පති ටී.සී.ඒ. ධනපාල සේවය සිදු කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles