අද රන් මිල

අද (12) දිනයේ මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ කැරට් 22 රන් පවුම රු.164,600.00ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

ඒ අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 178,000.00ක් ලෙසින් සටහන් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles