කුළු බඩු ආනයන ගැසට්ටුව රිවර්ස්

ගම්මිරිස් ඇතුළු කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා මෙරටට ආනයනය කිරීමට අවසර දීමට පළ කළ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ගම්මිරිස්, සාදික්කා, වසාවාසි, කහ , ඉඟුරු , හා කරදමුංගු ආදි ශ්‍රී ලංකාවේ වැවෙන කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ප්‍රති අපනයනය සඳහා මෙරටට ආනයනය කිරීමට අවසර දෙමින් රජය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ ද කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කැබිනට් රැස්වීමේදී අදාල ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධත්වය පළ කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා.

මෙම කුළුබඩු වර්ග ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා ආනයනයට අවසර දීම මගින් දේශීය කුළුබඩු ගොවියා අධෛර්මත් වන බවත්, එමනිසා දේශීය කුළුබඩු නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙන බවත් අමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම දැනට ලෝකයේ හොඳම කුළුබඩු සන්නාම අතර පළමු ස්ථානයේ සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ කුළුබඩුවල ප්‍රමිතිය සඳහා මෙමඟින් ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ල වන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගත් ජනාධිපති ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අදාල ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවීමටත්, ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා කුළුබඩු මෙරටට ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමටත් තීරණය කළ බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles