ලංකාව ජපානයෙන් ආධාර ගන්න යයි

ජපන් යෙන් මිලියන 1600ක ආධාර මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

ආර්ථික අර්බුදය නිසා විපතට පත් ජනතාව සඳහා ක්ෂණික මානුෂීය ආධාර ලබාදීම සහ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය අංශයය සවිබල ගැන්වීම මඟින් ජපාන රජය සිය සහයෝගීතාව පුළුල් කර ඇති බව ද රජය පවසනවා.

ඒ අතර ජපාන ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජපානයෙන් මිලියන 1600ක් (රුපියල් බිලියන 3.3ක්) ප්‍රදානය කිරීමට ජපාන රජය එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා.

වෙරළ සංරක්ෂණ කටයුතු,උතුර ඇතුළු ප්‍රධාන රෝහල් වලට මාතෘ සහ ළමා ප්‍රතිකාර උපකරණ ලබා ගැනීම, උතුරු නැගෙනහිර ධීවර ආරක්ෂක උපකරණ ලබා ගැනීමට මෙම මුදල් යොදා ගැනීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඉහත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජපාන ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ආධාර ලබා ගැනීමට ජපාන රජය සමඟ හුවමාරු පත්‍ර සහ වෙනත් අදාල ලියකියවිලි අත්සන් කිරීම පිණිස මුදල් ,ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles