පාසල් බලධාරීන්ට සිහිකැඳවීමක්

අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඇතිව ඇති තත්වය සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසල් බලධාරීන්ට ඊයේ (12) ද සිහිකැඳවීමක් කර තිබෙනවා.

එළිමහනේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ලබා දී ඇති උපදෙස් නොසලකා ඇතැම් පාසල් ක්‍රියාත්මක වන බවයි නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ.

අම්පාර තිරුක්කෝවිල් පාසලක සිසුවකු මැරතන් තරඟයක් අතරදී මිය යාම නිසා නැවත මේ සම්බන්ධ කතිකාව ඇරඹී තිබෙනවා.

පසුගියදා අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ අධික උෂ්ණත්ව දිනවල නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරඟ සහ පුහුණුවීම් නොපැවැත්විය යුතු බවයි.

මෙම නිවේදනයෙන් නැවත මුල් නිවේදනයේ උපදෙස් පිළිපදින්නැයි දන්වා තිබෙනවා.

දරුවන්ට වැඩියෙන් ජලය පානය කිරීමට උනන්දු කරන ලෙසද එහිදී දන්වා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles