ගෝඨාට රටින් පනින්න උදව් කළේ අපි : ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එදා රටින් පිටවීමට පහසුකම් සැලසූ බව ඕමල්පේ සෝභිත නාහිමියෝ පවසා තිබෙනවා.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන්තොටුපොළේ අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට උන්වහන්සේ මැදිහත්වූ බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හොදාකාරවම දන්වා දෙයක් බවද සඳහන් කරනවා.

“අපි විරුද්ධ ගෝඨාභයට නොවෙයි. පැවතුණ ක්‍රමයට” යැයි පැවසූ සෝභිත හිමියෝ ගෝඨාභය මෙරටින් පලවා හැරීමේ කුමන්ත්‍රණය කුමක්දැයි වර්තමාන නායකයාට එක වචනයකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි බවද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles