ජලය සහ විදුලිය නොකපන්න-අරපරෙස්සමින් භාවිතා කරන්න

මේ දිනවල පවතින දැඩි උණුසුම් කාලගුණය හමුවේ ජලය සහ විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්නැයි ලංවිම සහ ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අනුව තවත් මාස දෙකක කාලයක් මේ කාලගුණ තත්වය පවතින්නේ නම් මුර ක්‍රමයට ජලය නිකුත් කිරීමට සිදුවිය හැකියි.

අධික උණුසුම නිසාවෙන් විදුලිය වැඩිපුර පරිභෝජනයට ද ජනතාව හුරුව තිබෙනවා. වායුසමීකරණ, විදුලි පංකා ආදිය වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් විදුලිය භාවිතය වැඩි වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. කෙසේ වෙතත්, එය ජල සංචිතයට ද ඍජුව බලපාන බැවින් විදුලිය ද අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙසයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles