බලන්ගොඩ IOC පිරවුම්හලේ ඩීසල් වතුර වෙලා

බලන්ගොඩ සමුපකාර සමිතියට අයත් බලන්ගොඩ නගරයේ ඇති අයි.ඕ.සී. ඉන්ධන පිරවුමිහලේ ඩීසල්වලට වතුර මිශ්‍ර වී ඇති බවට අයි.ඕ.සී සමාගමේ නිළධාරින් විසින් සිදු කළ ඉන්ධන පරික්ෂාවකදි අනාවරණය වී තිබෙනවා.

එම ඉන්ධන පිරහුම්හලෙන් නිකුත් කල ඩීසල් හේතුවෙන් වාහන ධාවනය කිරිමේදි වාහන කිහිපයක් ඊයේ (13) දා සවස අතර මඟ නතර වි ඇති අතර එම වාහන හිමියන් මේ සම්බන්දයෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හලේ කළමනාකාරිත්වය දැනුවත් කිරිමට කටයුතු කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එම ඉන්ධන පිරවුම්හල අයත් බලන්ගොඩ සමූපකාර සමිතියේ සභාපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අයි.ඕ.සී. සමාගමේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරිමෙන් අනතුරුව ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඇති ඩීසල් තොග සහ අතරමග නතර වූ වාහනවල ඩීසල් පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති බවත් එහිදී එම ඩීසල් වලට ජලය මිශ්‍ර වි ඇති බවට එම පරික්ෂණ වලින් තහවුරු වෙන බව පරික්ෂණ කණ්ඩායම පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles