අද රන් මිල

මෙරට රන් වෙළඳපොලේ අද (14) දින කැරට් 22 රන් පවුමට රු.163,700.00 ලෙස මිල නියම වී තිබෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමට රු.177,000.00ක් සඳහන් වෙනවා.

ඒ අනුව පෙර දිනට සාපේක්ෂව මෙරට රත්රන් මිල ගණන් සමාන අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles