වාහන නැවත ආනයනය ගැන ජනපති තීරණය මෙන්න

ආර්ථික අර්බුදය නිසා ආනයනය කිරීම නවතා දැමුණු වාහන නැවත ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවරය ජනපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ලබන වසරේ සිට අවශ්‍යතාවන් අනුව ක්‍රමානුකූලව වාහන ආනයනය කිරීම සිදු කරන බවයි ජනපතිවරයා පවසන්නේ. මෝටර් රථ වෙළඳපොලේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් තමා දැනුවත් බව පවසන ජනපතිවරයා ගෙවුම් ශේෂය යහපත් නැති බැවින් වාහන ගෙන්වීම කළ නොහැකි බවයි පවසන්නේ. එයින් නැවත ආර්ථිකය කඩා වැටිය හැකි බව ඔහු කියා සිටිනවා.

කෙසේ වෙතත්, ලබන වසරේ සිට පියවරෙන් පියවර වාහන ආනයනය සිදු කිරීම කරන බවයි ජනපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles