ඉඩම් කොමිසමේ නිලධාරීන් මාතර ඉඩමක් තුට්ටු දෙකට තමන්ටම බෙදාගෙන

කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වටිනා ඉඩමකින් අක්කර පහක ප්‍රමාණයක් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභා නිලධාරීන් අතරේ බෙදාගෙන ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිලි මත අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පරීක්ෂණ අරඹා ඇති අතර අදාළ ඉඩමේ අක්කර පහක කොටසක් මෙම නිලධාරින් අතර බෙදාගෙන ඇත්තේ පර්චසයක් රුපියල් දහසකට තක්සේරු කරමින් බවයි අනාවරණය වන්නේ.

මාතර ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් තිස්තුන් දෙනෙකුගේ නමට මෙම ඉඩම පවරාගෙන ඇත්තේ එක් නිලධාරියෙකුට පර්චස් විස්ස බැගින් බවද සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles